RENICHEM, S.R.O. byla založena v roce 2005. Jsme společností, která se specializuje na distribuci chemických produktů, jakož i na jejich dovoz a vývoz. Dovoz chemických výrobků a následné obchodní zpracování na španělském a portugalském trhu je naší hlavní činností. Aktivní jsme rovněž ve vybraných zemích Latinské Ameriky.

Koncem roku 2007 převzala společnost Renichem celou řadu obchodů, které do té doby realizovala firma Unipetrol Iberica (dříve Chemapol lberica), která na základě rozhodnutí nového vlastníka byla administrativně uzavřena. RENICHEM, S.R.O. pokračuje v obchodní spolupráci s vybranými společnostmi na bázi vzájemných dohod a jejich zastupováním především na španělském trhu. RENICHEM, S.R.O. je komerčně aktivní v těchto oblastech chemichých a farmaceutických surovin:
    • Zemědělství
  • Potravinářský průmysl
  • Aromáty a esence
  • Gumárenský průmysl
  • Výroba kosmetických přýpravků
  • Výroba detergentů
  • Farmaceutický průmysl
  • Výroba barev
  • Zpracování plastů
  • Výroba veterinárních přípravků

V současné době má RENICHEM, S.R.O. svá zastoupení v Ceské republice a v Shenyangu v Cíně.

POSLÁNÍ
RENICHEM, S.R.O. v prvé řadě usiluje o poskytování profesionální a dynamické komerční služby pro všechny naše zákazníky a dodavatele. Naši činnost opíráme především o personifikovanou službu a stálým kontaktem s našimi klienty, v prostředí koncentrace velkých distribučních firem.

BUDOUCNOST
Naše budoucí představa o vývoji firmy se soustředuje na to, abychom byly energickou společnostý s pozitivním růstem s mezinárodní aktivitou, která se bude vyznačovat proporcí v kvalitě služeb na vysoké úrovni, poskytovaných svím zákazníkům a dodavatelům a to na dlouhodobých a pevných základech.

UZNÁVANÉ A RESPEKTOVANÉ HODNOTY
V prvé řadě je to důvěra našich zákazníků a jejich spokojenost s naší prací.V současné době jsme pracovním kolektivem s 8 zaměstnanci, jejichž vzdělání a profesionalita jsou zárukou, která garantuje, že stanovené cíle splníme.
Aviso legal y política de privacidad