RENICHEM, S.L. és una companyia fundada l'any 2005 especialitzada en la distribució i comerç de productes químics per a Espanya, Portugal y paisos de Llatinoamérica.

Al desembre de l'any 2007, RENICHEM, S.L. va adquirir la majoria dels negocis de la companyia Unipetrol Chemicals Ibérica (antiga Chemapol) continuant els acords de colaboració i representació per al mercat espanyol y mantenient el fons de comerç. RENICHEM, S.L. te presencia als sigüents sectors d'activitat:
    • AGROQUIMICS
  • ALIMENTACIO
  • AROMES I FRAGANCIES
  • CAUTXU
  • COSMETICA
  • DETERGENCIA
  • FARMACIA
  • PINTURES
  • PLASTICS
  • VETERINARIA

Actualment RENICHEM, S.L. disposa també d'oficina comercial a la República Txeca i a Shenyang, China.

MISIÓ
RENICHEM, S.L. té com a misió principal donar servei als nostres clients i proveidors oferint una relación molt profesional i dinàmica. A un mercat cada cop més concentrat a companyies de distribució de gran tamany, apostem per el servei més personalitzat.

VISIÓ
La nostra visió es ser una companyia enérgica i en creciment continu, amb presencia internacional, que es distingeixi per proporcionar una qualitat de servei excelent als seus clients i proveidors actuant amb un compromís ferm.

VALORS
La confiança dels nostres clients i la bona execució del nostre treball son els nostres valors. El disposar d'un equip humà molt preparat tant a nivell académic com profesional, assegura la consecució dels nostres objectius.
Aviso legal y política de privacidad